നിയമ നടപടി ആർജവത്തോടെ നേരിടും, നിറവേറ്റിയത് മാധ്യമ ധർമ്മം തന്നെ . .
November 8, 2018 6:39 pm

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് മലയാളത്തിലെ മികച്ച പത്രങ്ങളിലൊന്നായ മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരണം നിര്‍ത്താന്‍ നീക്കം നടക്കുന്നതായ വാര്‍ത്ത നല്‍കിയതിന്റെ പേരില്‍