ദുബായ് എമിറേറ്റിലെ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക വര്‍ധിപ്പിക്കില്ലെന്ന്
July 31, 2018 2:45 pm

ദുബായ്: 2019 മുതല്‍ ദുബായ് എമിറേറ്റിലെ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കി. വര്‍ധിത ചെലവുകള്‍ കാരണം വിദ്യാലയങ്ങള്‍