അസ്‌കർ അലി ചിത്രം ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂവി’ന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തെത്തി
November 19, 2017 7:00 pm

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ

അസ്കര്‍ അലി ചിത്രം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തെത്തി
November 14, 2017 10:55 pm

അസ്കര്‍ അലി പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തെത്തി . കണ്ണില്‍ കണ്ണില്‍ എന്നു

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൽ ‘മത്തായി’ എന്ന കഥാപാത്രമായി അജു വർഗീസ് എത്തുന്നു
November 12, 2017 1:10 pm

ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരൻ അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അജു

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൽ ‘ഡിങ്കൻ രവി’ എന്ന കഥാപാത്രമായി സുധീർ കരമന എത്തുന്നു
November 11, 2017 2:55 pm

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ സുധീർ കരമന

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൽ ‘അടിപൊളി രതീഷായി’ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി എത്തുന്നു
November 9, 2017 7:15 pm

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൽ അടിപൊളി രതീഷായി ധർമജൻ

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന ചിത്രം ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’ന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തെത്തി
November 7, 2017 10:35 pm

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ

അസ്‌കർ അലി ചിത്രം ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’ ; പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തെത്തി
November 5, 2017 1:50 pm

നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരൻ അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. നവാഗതനായ അരുൺ വൈഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന

ചങ്ക് പറിച്ച് കൈയിൽ കൊടുത്താലും ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’ ; പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തെത്തി
November 4, 2017 5:26 pm

അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തെത്തി. നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരനാണ് അസ്‌കർ

പ്രണയത്തിനും ഹാസ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’; പുതിയ പോസ്റ്റർ
November 2, 2017 6:45 pm

നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരൻ അസ്‌കർ അലി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചെമ്പരത്തിപ്പൂ’. പ്രണയത്തിനും ഹാസ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കുന്ന