റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ധനകാര്യസമിതി യോഗത്തില്‍ കേരളബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കും
September 26, 2018 7:38 am

തിരുവനന്തപുരം : റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ധനകാര്യസമിതി യോഗത്തില്‍ കേരളബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കും. മുംബൈയില്‍ ബുധനാഴ്ചയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. 14