സ്വപ്ന കേസിൽ കാക്കിയുടെ ‘കരുതലും’ നീരാട്ടും അന്വേഷിക്കണം

പ്രമുഖ മാധ്യമം പുറത്ത് വിട്ട ഐ.ജിയുടെ സ്വപ്നയുമൊത്തുള്ള നീരാട്ടും, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിലെ ഇടപെടലും അന്വേഷിക്കണം.

Top