ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം; സെന്‍സെക്സ് 128 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നു

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 128 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 38634ലിലും നിഫ്റ്റി 37 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11465ലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 698 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 415 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.ലോഹം, ഫാര്‍മ, ഐടി , ഇന്‍ഫ്ര, വാഹനം, ബാങ്ക്, തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ്, കോള്‍ ഇന്ത്യ, യെസ് ബാങ്ക്, റിലയന്‍സ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി എച്ച്സിഎല്‍ ടെക്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്,
ബിപിസിഎല്‍, ഗ്രാസിം, വിപ്രോ, ് ബാങ്ക്, ഒഎന്‍ജിസി, തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

ബ്രിട്ടാനിയ, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്സ്,സിപ്ല, ഐടിസി, ടിസിഎസ്, വേദാന്ത, ഐഷര്‍ മോട്ടോഴ്സ്, എല്‍ആന്റ്ടി, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

Top