സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ് ; പവന് 21,800 രൂപയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

gold

കൊച്ചി : സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 120 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് വില കുറഞ്ഞത് . പവന് 21,800 രൂപയിലും, ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,725 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്

Top