യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജില്‍ ആ ‘പരിപ്പ് വേവില്ല’ (വീഡിയോ കാണാം)

ര്‍ക്കാര്‍ അവസാന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിറം മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരമൊരു പന്നത്തരമാണ് ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും ഇപ്പോള്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Top