ഇപിഎഫില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും നിക്ഷേപിക്കാം

പിഎഫില്‍ ഇനിമുതല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നു. എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷനു കീഴില്‍ പ്രത്യേക ഫണ്ടായി നിക്ഷേപം നിലനിര്‍ത്തികൊണ്ടായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരണ്ടി നല്‍കുന്ന പദ്ധതികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലാഭം ഇപിഎഫിലെ നിക്ഷേപത്തിനുണ്ട്. രണ്ടുവര്‍ഷമായി 8.5 ശതമാനമാണ് പലിശ.

ആറുകോടി വരിക്കാരുടേതായി 10 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇപിഎഫ്ഒയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ആനുകൂല്യത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തില്‍ പ്രത്യേക നിധി രൂപീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തൊഴില്‍മന്ത്രാലയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

നിലവില്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് ഇപിഎഫില്‍ അംഗത്വം ലഭിക്കുക. തൊഴിലാളി-തൊഴിലുടമ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിക്ഷേപ പദ്ധതിയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടര്‍മാര്‍. ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടുമാര്‍ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യന്നുവര്‍ക്കൊന്നും പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവസരമില്ല.

Top