പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് എസ്ബിഐ; പുതിയ നിരക്ക് ബുധനാഴ്ച നിലവില്‍വരും

sbi

തിരുവനന്തപുരം: അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടിസ്ഥാന പലിശയായ മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്‍ഡിംഗ് റേറ്റില്‍ 0.05 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് വരുത്തിയത്. ഇതോടെ എം.സി.എല്‍.ആര്‍ 8.45 ല്‍ നിന്ന് 8.40 ലേക്ക് കുറഞ്ഞു. പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും.

2016 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നല്‍കിവരുന്ന വായ്പകള്‍ക്ക് പലിശ നിര്‍ണയിക്കുന്നത് എം.സി.എല്‍.ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എം.സി.എല്‍.ആറില്‍ കുറവു വരുത്തിയത്.

നിലവില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഏതാനും വായ്പകള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് നല്‍കി വരുന്നത്. എം.സി.എല്‍.ആര്‍ കുറഞ്ഞത് മൂലം എസ്.ബി.ഐയുടെ ഭവന, വാഹന, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ കുറവുണ്ടാകും. ഇതോടെ വായ്പ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Top