പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഖത്തറിലും വിലവർധന

petrole

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 15 ദിര്‍ഹം വീതം വര്‍ധിപ്പിച്ച് ഖത്തർ.ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ വര്‍ധനവ് വരുത്തിയാണ് ഖത്തര്‍ പെട്രോളിയം മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 15 ദിര്‍ഹം വീതം വില കൂടും.

ലിറ്ററിന് ഒന്നര റിയാലായിരുന്ന പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന് ഒരു റിയാല്‍ 65 ദിര്‍ഹമാണ് പുതിയ വില. ഒരു റിയാല്‍ 45 ദിര്‍ഹമുണ്ടായിരുന്ന ഡീസല്‍ വില ഒരു റിയാല്‍ 60 ദിര്‍ഹമായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്.

Top