മാലിയിൽ യോഗ ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ മത തീവ്രവാദികൾ അടിച്ചോടിച്ചു

ദില്ലി: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണത്തിനിടെ മാലിയിൽ അക്രമം. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സങ്കടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആക്രമണം. മാലിയിലെ ഗലോലു സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി. മത തീവ്രവാദി സംഘമാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

രാവിലെ ഇവിടെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ഈ സംഘം അടിച്ചോടിച്ചു. മാലി സർക്കാർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Top