വിഴിഞ്ഞത്ത് ഉയരുന്നത് ‘റെഡ് സിഗ്നൽ’

വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചവർ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് മഹാദുരന്തം. കേന്ദ്ര സേന രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ സമരസമിതി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ‘വിവരമറിയും’ (വീഡിയോ കാണുക)

Top