തൃക്കാക്കരയെ ഇളക്കിമറിച്ച് പി.ടി തോമസ് . . .

തൃക്കാക്കരയിൽ വൻ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി.ടി തോമസ്.എതിരാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാലും വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ലന്നും ആത്മവിശ്വാസം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top