സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്കുകളും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കെ.കെ. ശൈലജ

kk-shailajaaaa

തിരുവനന്തപുരം: കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള എം പാനല്‍ ചെയ്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേയും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തില്‍ നിന്നും ചികിത്സക്കായി റെഫര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്കുകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു.

താഴെ പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിരക്കില്‍ വിവിധ കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗീകൃത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ/ സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജനറല്‍ വാര്‍ഡ് – 2300 രൂപ, എച്ച്.ഡി.യു. – 3300 രൂപ, ഐ.സി.യു. – 6500 രൂപ, ഐ.സി.യു. വെന്റിലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ – 11,500 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിദിന നിരക്കുകള്‍. ഇതിന് പുറമേ പി.പി.ഇ. കിറ്റിനുള്ള ചാര്‍ജും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ഓപ്പണ്‍ – 2750 രൂപ, ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് – 625 രൂപ, എക്സ്പേര്‍ട്ട് നാറ്റ് – 3000 രൂപ, ട്രൂ നാറ്റ് (സ്റ്റെപ്പ് 1) – 1500 രൂപ, ട്രൂ നാറ്റ് (സ്റ്റെപ്പ് 2) – 1500 രൂപ.

Top