മികവ് പുലർത്താത്ത മന്ത്രിമാരെയും മാറ്റാൻ പദ്ധതി !

അഴിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി.മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം.അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർ തെറിക്കും.(വീഡിയോ കാണുക)

 

 

Top