സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പെട്രോള്‍ വിലയില്‍ കുറവ് ; ഡീസല്‍ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

PETROLE

കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പെട്രോള്‍ വിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അഞ്ച് പൈസയാണ് പെട്രോളിന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡീസല്‍ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. കൊച്ചിയില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന്റെ വില 74.74രൂപയാണ്. ഡീസല്‍ വില 69.58 രൂപയാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 75.06രൂപയാണ്. ഡീസല്‍ വില 70.92 രൂപയും. കോഴിക്കോട് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില യഥാക്രമം 75.06 രൂപ, 69.90 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

Top