എതിർത്തവർ ജാഗ്രത ! പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, നടക്കാൻ പോകുന്നത്

സൈബർ ക്രൈം നേരിടാൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൊലീസ് നിയമ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ, വിമർശകരുടെ പോലും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.(വീഡിയോ കാണുക)

Top