ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി ഒമാൻ

സ്‍കത്ത്: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ  സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലുകളും ടൂറിസം കമ്പനികളും  മുഖേനെയായിരിക്കും ഒമാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ  നൽകുകയെന്നും  സുപ്രിം കമ്മറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

Top