ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കി ഒഡിഷ സര്‍ക്കാര്‍

ഒഡിഷ: ഒഡിഷ സര്‍ക്കാര്‍ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ പുതിയ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കി. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒഡിഷ സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി.

7 അംഗ കമ്മിറ്റിയായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സംബന്ധിച്ച കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. രോഗ നിര്‍ണയം, ചികിത്സാ വ്യാപന നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ 7 അംഗകമ്മിറ്റി നിയന്ത്രിക്കും. ആശുപത്രികളില്‍ പ്രത്യേക ചികിത്സാ സവിധാനങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ് രോഗികളില്‍ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയാല്‍ അതത് ആശുപത്രികളിലെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വിഭാഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

 

Top