എസ്.എസ്.എല്‍.സി – പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ് എൽ സി- പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത്തവണയും ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ല. കലാ-കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. എൻസിസി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവയ്ക്കും ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. നാളെയാണ് എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാനം.

കല, കായിക മത്സര ജേതാക്കൾക്കുപുറമേ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പൊലീസ് കാഡറ്റ്, എൻ.സി.സി., സ്‌കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്, ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റുകളിൽ അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിവന്നിരുന്നത്. കൊവിഡ് കാരണം ഇത്തരംപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞവർഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. പകരം, ഉപരിപഠനത്തിന് നിശ്ചിതമാർക്ക് ബോണസ് പോയന്റായി നൽകുകയാണുണ്ടായത്.

കൊവിഡ് പിൻവാങ്ങി സ്‌കൂളുകൾ സജീവമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് സംവിധാനം തിരികെക്കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതീക്ഷ. അതേസയമം എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിനൊപ്പം ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൂടി ചേർത്ത് ഗ്രേഡ് ഉയർത്തുന്ന നിലവിലെ രീതിക്കെതിരേ ചില കോണുകളിൽനിന്ന് എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നു.

Top