സതീശൻ വന്നിട്ടും മാറ്റമില്ല, യു.ഡി.എഫ് പിളർപ്പിന്റെ വക്കിൽ !

യു.ഡി.എഫിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. ഘടക കക്ഷികളും പിളർപ്പിലേക്ക്, വി.ഡി സതീശൻ വന്നിട്ടും തീരാത്ത കലഹം, ആശങ്കയിലായ അണികൾ കളം മാറ്റി ചവിട്ടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ . . .(വീഡിയോ കാണുക)

Top