വിശ്വപൗരനെയും ചാനൽ മുതലാളിയെയും പൊളിച്ചടുക്കി വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ

വിശ്വപൗരനെയും ചാനൽ മുതലാളിയെയും പൊളിച്ചടുക്കി വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ

പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ്റെ മഹിമ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ. കോടീശ്വരൻമാർക്കിടയിലെ ദരിദ്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കഴിവുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  (വീഡിയോ കാണുക)

Top