ഷാവോമിയുടെ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഹൈപ്പര്‍ ഓഎസ്; കൂടുതല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് കമ്പനി
April 1, 2024 4:39 pm

ഷാവോമി അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൈപ്പര്‍ ഓഎസ്. ആദ്യഘട്ട അപ്ഡേറ്റുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിന് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക് ഹൈപ്പര്‍

Top