സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് നാലാം വിക്ഷേപണം അടുത്തമാസമെന്ന് അറിയിച്ച് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്
April 5, 2024 4:49 pm

ടെക്സാസ്: ലോകത്തില്‍ ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ്. ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന

Top