തൃശൂര്‍പൂരം കാണാനെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ക്യൂആര്‍ കോഡ് ബാന്‍ഡ്
April 19, 2024 12:14 pm

മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിലെത്തിയ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ക്യൂആര്‍ കോഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ വി ( വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയ) ഇക്കുറി തൃശൂര്‍ പൂരത്തിനും കേരള

Top