ചിത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയും; ജിപിടി 4 ടര്‍ബോയുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പണ്‍ എഐ
April 10, 2024 3:38 pm

ചിത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും പുതിയ എഐ മോഡല്‍ ജിപിടി 4 ടര്‍ബോയുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പണ്‍ എഐ.

10000 കോടി ഡോളറിന്റെ എഐ സൂപ്പര്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ പദ്ധതിയുമായി ഓപ്പണ്‍ എഐയും മെെക്രോസോഫ്റ്റും
March 30, 2024 6:14 pm

ഓപ്പണ്‍ എഐയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഓപ്പണ്‍ എഐയില്‍ 1300 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനുള്ളത്. ഓപ്പണ്‍ എഐയുടെ

Top