നാനോയുടെ ഇലക്ട്രിക് വകഭേദം പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ടാറ്റ
May 14, 2024 5:02 pm

നാനോയുടെ ഇലക്ട്രിക് വകഭേദം പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ. അതിനൂതനമായ ബാറ്ററി പാക്കില്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന വാഹനത്തിന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ്

Top