വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ വിഡിയോ ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മെറ്റ
April 7, 2024 4:29 pm

വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ വിഡിയോ ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മെറ്റ. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിഡിയോകള്‍ ആപ്പില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. റീല്‍സ്, ഷോട്സ് പോലുള്ള ലെങ്ത്

Top