ജ്യൂസ് ജാക്കിങ് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍
April 1, 2024 3:23 pm

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ചാര്‍ജിങ് പോയിന്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, കഫേകള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ടലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ്

Top