2023-2024 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ റെക്കോഡ് വരുമാനവുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ

2023-2024 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ റെക്കോഡ് വരുമാനവുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ

ഡല്‍ഹി: 2023-2024 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ റെക്കോഡ് വരുമാനവുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. 2.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ചരക്ക് നീക്കത്തിലൂടെയാണ് കൂടുതല്‍ വരുമാനം. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ 2.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ മൊത്തം വരുമാനം 2.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഈ കണക്കാണ് മറികടന്നത്.

2023-2024 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ചരക്കുനീക്കത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 1,591 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോഡ് വരുമാനമാണ് ലഭിച്ചത്. മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ ഏകദേശം 5 ശതമാനം കൂടുതലാണ് . 2022 2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1,512 കോടി രൂപയുടെ ചരക്കുനീക്കമാണ് നടന്നത്. ചരക്കുനീക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കല്‍ക്കരി നീക്കത്തിലൂടെ വന്‍ വരുമാനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ നേടുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 787.6 മെട്രിക് ടണ്‍ കല്‍ക്കരിയാണ് റെയില്‍വേ മുഖേനെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ എത്തിയത്.റെയില്‍വേ ലൈനുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം 7,188 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. പ്രതിദിനം 14.5 കിലോമീറ്റര്‍ വൈദ്യുതീകരണമാണ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 6,565 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് വൈദ്യുതീകരിച്ചത്.

Top