മുസ്ലീംലീഗ് എം.പി ലീഗിന് തന്നെ വീണ്ടും ബാധ്യതയാകുന്നു

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം പോലും നൽകാതെ മുസ്ലീം ലീഗ് എം.പി അബ്ദുൾ വഹാബ്

Top