മുനമ്പം ഹാർബർ 21ന് തുറക്കും

കൊച്ചി : കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം താത്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന മുനമ്പം ഹാർബർ സെപ്റ്റംബർ 21ന് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാർബറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക . ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

 

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ബോട്ടുകൾ നിർബന്ധമായും പാസ് എടുക്കണം. ബോട്ടുകൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളു. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഒറ്റയക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും ഇരട്ടയക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോവാൻ അനുവദിക്കും.

 

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം ഹാർബറിൽ എത്തുന്ന വള്ളങ്ങൾ യഥാക്രമം ടോക്കൺ എടുക്കണം. ഈ ടോക്കൺ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മൽസ്യം ഇറക്കാനും പാടുകയുള്ളു. ദിവസേന പരമാവധി 30 ബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ടോക്കൺ അനുവദിക്കൂ. ഹാർബറിനകത്ത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണം.

Top