മിസാനോ റോഡ്സറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് സുസുക്കി

നപ്രിയ റേസ്ട്രാക്കായ മിസാനോയുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കണ്‍സെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുസുക്കിയും ഇസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ യൂറോപ്പിയോ ഡി ഡിസൈനും (IED) ചേർന്ന് ഇറ്റലിയിലെ മോൺസയ്ക്കും സാൻ മറിനോയ്‌ക്കുമൊപ്പമാണ് പുതിയ കണ്‍സെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

ടൊറിനോയിലെ IED -യിലെ മാസ്റ്റർ ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത് ആശയപരമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. രണ്ട് സീറ്റർ റോഡ്സ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റിന് മനോഹരമായ ഡിസൈനുണ്ട്.

ഷാർപ്പ് ക്രീസുകളും ഒഴുകുന്ന ബോഡി ലൈനുകളും ഇതിന്റെ ലോ സ്ലംഗ് മനോഭാവത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇത് ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെയും പൂർണ്ണമായും തുന്ന വാഹനത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിന് നാല് മീറ്റർ നീളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു മീറ്റർ മാത്രം ഉയരമാണുള്ളത്. കാറുകളിലെ സാധാരണ സീറ്റിംഗിന് വിരുദ്ധമായി ഡ്രൈവറും പാസഞ്ചറും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നു.

ബോണറ്റ് താഴേക്ക് താഴുകയും അതിൽ സുസുക്കി ബാഡ്ജ് ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പർപ്പിൾ ബോഡി കളർ വീലുകളിലും സൈഡ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലും കോപ്പർ ആക്സന്റുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Top