സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ്; പവന് 23,800 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

gold rate

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറ വ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വില ഇടിവുണ്ടായത്.

പവന് 23,800 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,975 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക്കുന്നത്.

Top