സ്വയം മാത്രമല്ല, ഒപ്പമുള്ളവരെ കൂടി ‘മുക്കുക’യാണ് ചെന്നിത്തല ( വീഡിയോ കാണാം)

2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഭയത്തോടെ വീക്ഷിച്ച് യു.ഡി.എഫ്. ചുവപ്പ് തരംഗത്തിന് വീണ്ടും സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. ‘കൊറോണയിൽ’ കിട്ടിയതും അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം

Top