മാധ്യമ അജണ്ട വീണ്ടും പൊളിച്ചടുക്കി . . . യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ ചുവപ്പ് തരംഗം

കെ.എസ്.യു അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വമിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനല്ല, അത് ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഇക്കാര്യം പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു.

Top