കെ.എസ്.എഫ്. ഇയിൽ നടക്കുന്നത് വൻ ക്രമക്കേടുകൾ; വിജിലൻസ്

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഓഫിസുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട്‌. ചിട്ടികളിൽ ആളെണ്ണം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി ചില മാനേജർമാർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കളിൽ സ്വർണ പണയത്തിലും തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈടായി വാങ്ങുന്ന സ്വർണം സുരക്ഷിതമല്ലാതെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ശാഖകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ നടപടി ശുപാർശയോടെ സർക്കാരിന് കൈമാറുമെന്ന് വിജിലൻസ് പറഞ്ഞു.

Top