കിഫ്ബി കേരള ഖജനാവിന്റെ ശേഷിക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ : മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഖജനാവിന്റെ ശേഷിക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനാണ് കിഫ്ബിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ് കിഫ്ബി എന്ന വിമർശനത്തിന് മുൻപ് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പ്രമുഖർ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് കിഫ്ബി വഴി വന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മികച്ച സൗകര്യമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യം കൂട്ടുക എന്നത് നാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. കേരളം മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ളവരും സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം പൊതുവേ അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ്. ആദ്യ ഇ എം എസ് സർക്കാർ മുതൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ സൗകര്യമാകും.

Top