രാജ്യത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന കയറ്റുമതിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കിയ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഫോർഡിനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി. കിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം 40,440 യൂണിറ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഇതിനു മുമ്പത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 21,461 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 88.43 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ബ്രാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

39,897 യൂണിറ്റ് കയറ്റുമതിയുമായി ഫോർഡ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതേ കാലയളവിൽ ഹ്യുണ്ടായി 29,711 യൂണിറ്റാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്തത്. ഫോർഡ്, ഹ്യുണ്ടായി എന്നിവ യഥാക്രമം 54.88 ശതമാനവും 37.58 ശതമാനവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കിയ സെൽറ്റോസ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, ദക്ഷിണേഷ്യൻ വിപണികളിലെ 40 രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വാഹനം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ, കിയ 2021 മാർച്ചിൽ 19,100 യൂണിറ്റ് വിറ്റഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 8,583 യൂണിറ്റായിരുന്നു. ഇതുവഴി 122.5 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Top