രാഹുൽ ‘ഇഫക്ട്’ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട് കേരള എം.പിമാരും ! !

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫിന് ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. രാഹുൽ എഫക്ടിൽ 20-ൽ 19ളം നേടിയവർ ഇപ്പോൾ വലിയ ആശങ്കയിൽ.(വീഡിയോ കാണുക)

Top