കശ്മീരിൽ കണ്ട പോരാട്ട വീര്യം കേരളത്തിലും കണ്ട് ദീപിക സിങ് ! (വീഡിയോ കാണാം)

വസരവാദികളുടെ കൂട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം. തരം കിട്ടിയാല്‍ അവര്‍ എങ്ങോട്ടുവേണമെങ്കിലും ചായും. ആരുടെ പിന്തുണ വാങ്ങാനും ഇക്കൂട്ടര്‍ക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. കോ-ലീ-ബി സഖ്യം മുതല്‍ നിരവധി ചരിത്രങ്ങള്‍ നമ്മുടെ മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫിനെ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കുന്നത് സര്‍ക്കാറിന്റെ നിലപാടുകളാണ്.

Top