എളിമയുടെ ജനകീയ ബജറ്റ്, ചർച്ച ചെയ്ത് കേരളം

പിണറായി സര്‍ക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനകീയ പദ്ധതികളാല്‍ സമ്പന്നം. ബജറ്റിലെ ജനകീയത, ഭരണ തുടര്‍ച്ചക്ക് സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയില്‍ പ്രതിപക്ഷം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top