സ്വരാജ് കൊല്ലത്ത് മത്സരിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ ?

ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലത്ത് എം.സ്വരാജിനെയും സി.പി.എം പരിഗണിച്ചേക്കും. കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വരാജിനെ . . .(വീഡിയോ കാണുക)

Top