“രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസമായി നിന്നാൽ സിനിമ വിടും”-കമൽ ഹാസൻ

ചെന്നൈ: തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസമായി നിന്നാൽ സിനിമ വിടുമെന്ന് നടനും മക്കൾ നീതി മയ്യം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ കമൽ ഹാസൻ. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതെന്നും അതിന് സിനിമ തടസമാകരുത് എന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞു.

“ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ്. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആരാണ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്നു കാണാം, കാരണം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്.”കമൽ ഹാസൻ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു  പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ മക്കൾ നീതി മയ്യം സമർപ്പിച്ചത് കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകളാണെന്നും അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Top