മാധ്യമങ്ങളല്ല, ജനഹിതം തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഒല്ലൂരും തെളിയിച്ചു

വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട സർവേയിൽ കെ.രാജന് ഒല്ലൂരിൽ പ്രവചിച്ചത് തോൽവി ഇത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആയുധമാക്കിയതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒടുവിൽ ജനം നൽകിയത് തകർപ്പൻ വിജയം. (വീഡിയോ കാണുക)

Top