കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യം മുൻ ഡി.ജി.പി ശ്രീകുമാറോ ?

മ്പി നാരായണൻ കേസ് സംബന്ധമായി സുപ്രീം കോടതി സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, പന്ത് ഇനി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടിൽ ! മോദിയുടെയും ഷായുടെയും ശത്രുവായ മുൻ ഗുജറാത്ത് ഡി.ജി.പി അകത്താകുമോ ? ( വീഡിയോ കാണുക)

Top