പൊലീസ് സേനയുടെയാകെ വിശ്വാസം ആര്‍ജിച്ച ഐ.പി.എസ് കരുത്ത്

സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ ഐ.പി.എസുകാരിൽ വരെ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യനായ പൊലീസ് ഓഫീസറാണ് മനോജ് എബ്രഹാം ഐ.പി.എസ്.സിനിമയിലെ ഭരത് ചന്ദ്രൻ ഐ.പി.എസിനേക്കാൾ ഉശിര് കൂടുതലാണ് ഈ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളത്.(വീഡിയോ കാണുക)

Top