ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ താണ്ഡവമാടി ഇന്ത്യൻ സേന

ചൈന അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ. ലോക രാജ്യങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിച്ച നീക്കത്തിൽ, പാക്കിസ്ഥാനും ഞെട്ടി. ചൈനയുടെ ശത്രുക്കളും ഹാപ്പി ! ( വീഡിയോ കാണുക)

Top