ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസ് തൊഴിലാളികളുടെ ബോണസ്-ഉത്സവബത്ത തര്‍ക്കം ഒത്തു തീര്‍പ്പായി

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസ് തൊഴിലാളികളുടെ ബോണസ്-ഉത്സവബത്ത തര്‍ക്കം ഒത്തു തീര്‍പ്പായി. അഡിഷണല്‍ ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍ കെ ശ്രീലാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ലേബര്‍ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് അനുരഞ്ജന യോഗത്തിലാണ് തര്‍ക്കം പരിഹരിച്ചത്.

പതിനഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ സര്‍വീസ് ഉള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 9,000 രൂപയും, 15 മുതല്‍ 25 വര്‍ഷം വരെ സര്‍വീസ് ഉള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 11,000 രൂപയും അതില്‍ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസ് ഉള്ള വര്‍ക്ക് 13,000 രൂപയും ബോണസ്/ഉത്സവ ബത്തയായി ലഭിക്കും. ബോണസ് ഈ മാസം 24 ന് മുമ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. യോഗത്തില്‍ മാനേജ്മന്റ്-തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുത്തു.

Top